Леко пийнал бях, през гората сам аз за здраве пях, още бодър там. А ги можех все песни оргийни: "Как любил я вас, очи чернне..." Ту едва, ту в ежня, ту във тръс учестен, а блатниста воня конят мяташе в мен. Ще преглътна, споил слюнка вкупом с блатняк, от шишето отпил, ще запея аз пак: "Очи чернме, как любил я вас..." Но се свърши тук моят цял запас. Завъртях глава - де прищявки пак! Вдигнал взор едва, аз подсвирнах чак: Лес-стена е отпред - непробивна стена. В страх конете се теглят, побягват назад. Процеп има ли тук? - Нито лъч светлина! Клони врязват се в мен и секат моя врат. Ей, водачо мой, отървавай, брат! Ти къде? Постой! Но защо назад?! Дъжд - от клони яд - лъхна на беди; в моя трети ат зъби вълк заби. Ех, глупако пиян, с кръв очи си налял, а е гибел дошла - няма бягство сред път. От колодата туз са отмъкнали цял, но такъв, че съм спрял до самата си смърт. Срещу вълци - вик: "Погинете в прах!" А конете в миг ги подгонва страх. Аз камшик ловя, с бой пришпорвам ги, при това рева "Очи черние..." Хрип и тропот, и звън, танц през вълчия вой, хороводно звънците в дъгата звънят, ще ви смеля от бой! Ох, вий, мои коне, Врагове и другари, изведете ме в път! Този бяг изтри махмурлука цял. Върху стръмен рид моят впряг е спрял. В пяна целите, струи ляха се; отхриптяхме, дъх поели, се изкашляхме. На конете пребити - всеки верен бе кон! - до самите копита им сторих поклон; и поведох ги празни - хвърлих всеки парцал. Господ-бог да ви пази, че измъкнах се цял!
               
© Татяна Георгиева. Превод, 1989