Що за дом прикрит, цял потънал в мрак. с люти ветри бит от комин до праг? Пред стъклата му пущинак е ням, край вратата му друм лежи голям. Уморен, но все пак аз разпрегнах със вик: "Ей, тук има ли жив? Я излез, помогни!" Нито звук - само сянка трепна в пруста за миг, лешоядът се спусна и кръга той стесни. Влизаш в този дом като в хоремаг. А народец хром! Всеки трети - враг. В лице - свит юмрук (гост наложен си!) И иконите тук - и те криво сложени! И се разговор почна - смрачен, чудноват, някой песен рида и китара мъчи; и припадъчен момък - крадец тъповат - под покривката нож ми посочи с очи. Що за дом е див ще ми каже кой? Защо чер седи като чумав той? В кандилата - мрак и задушно е... От живота как се отучихте?! Тук душата под ключ, а пък зее врата. "Кой столанин е тук - да ме бе напоил!" "Ти забравил си в дългия път по света, че животът ни винаги вее тъй е бил. Цял век киселец бе храната ни. И се вкиснахме, опъпчасахме. Пихме много, щом бе невесело. Разорили дом, ний се бесехме." Аз конете пребих и от вълци се скрих - покажете ми край, с кандила осветен, покажете ми свят - аз за него път бих: свят със песни - без плач и без под наклонен. "За подобен край не сме чували. Все на тъмно, знай, сме кротували. Открай време в зло, в шепот куцаме под иконна лой с черни пушеци..." От смрадта, дето косо икони висят, презглава полетях, хвърлил своя камшик, дето видят очи и коне завлекат - да ме срещнат човеци с човешки език. Колко нещо се скри и погина, колко нещо ме би - недоби ме! Може би пях за вас неумело, "очи чернме, скатерть белая..."
© Татяна Георгиева. Превод, 1989