Въздух поеми дълбоко. Разтвори ръце широко. Бодрост, сила, грация и пластика. Общоукрепяваща, сутрин отрезваваща щом си още жив - играй гимнастика! Ако значи си във къщи лягай ти на пода бърже. Изпълнявай правилно наклоните. Нищо да не те смущава, свиквай с новата изява, дъх поемай ти до изне– могване. Расне във мащаб световен грипен вирус, горе - долу, и опасност има от загиване. Щом си хилав значи - гроб. Здравето пази си строго и прилагай всеки ден об– триване. Малко за да разтовариш, сядай - ставай, сядай - ставай, нищо страшно няма, туй е лесно. Наш академик известен е доказал, че кафето и коняка, спорта вече е заместил. Разговора спри за бога, клякай ти до изнемога. Не бъди сърдит до прекаляване. Ако много ти е слабо с мокра кърпа трий се здраво и започвай водно за– каляване. В отговор на лоши вести ние бягаме на място. Тук печелят даже начинаещи. И сред всички тука гледай няма първи и последни. Бягането тук е прими– ряващо.
© Емил Петров. Превод, 2006