Прахта на знамето целунал. И изплюл отчаяният фелдмаршал протези. "Напред, мой славен полк!" - И полкът чул: "Смъртта презрете, мои главорези!" Бе гордост знамето, омачкано във бой! Възбудени от талантливи речи, избутваха назад те всеки свой - да бъдат първи в боевия строй; и бяха първи в огъня картечен. Хитрецът и страхливецът, цена не пожелали да платят такава, пълзяха към най-задната страна, но стреляха в гърба им - на война измяната така се награждава. Днес всеки трети тук е бос и гол, но като Крез след боя ще са тези. Прекрасен полк, надежден, верен полк с елитни и отбрани главорези. А трети срещу битки и беди н гръб, и гръд опазил е безплатно - на преден ред един не се вреди, а и на заден: за да победи, той биеше се за средата златна. В дебели книги в тесни редове, те ще загиват в рамки на стената - неминалите в предни боеве, ни в задни; гордостта ще ги екове, че честно са продромали в средата.                                    
© Татяна Георгиева. Превод, 1989