Въпросите ще бъдат в светлина - и любопитството - задоволено. Да! Имам французойка за жена, но по произход тя е като мене. Не! Нямам днес любовници, а ще ги имам ли? - Май засега съм верен. Не пия две години въобще. Ще пия ли? - Не знам, не съм уверен. Не край „Сокол" ми е квартирата. В Париж? - Не съм бил още там... Защо въпроса си маскирате, та питайте с въпрос по-прям. Въпросите ще бъдат в светлина - като пред поп аз всичко ще изложа. В бележниците - кап! - лигавина. Май следва тук въпрос за мойто ложе? И журналист смутен (да, прав съм бил!) попита ме: „А верен ли сте в брака?" Като че под леглото се. е скрил и със магнетофона си ме чака. Не край „Сокол" ми е квартирата. В Париж? - не съм бил още там... Защо въпроса си маскирате, та питайте с въпрос по-прям. Сега да кажа и по същество. Един от ъгъл скромно се надвеси: - А вие имал сте предвид какво в онази строфа и в онази песен? - Не съм Езоп, възкръснал в басни, аз. Не крия кукиш в джоб, не крия нищо. Каквото съм си мислил, е пред вас, обърнах джобовете - ето, вижте. Не край „Сокол" ми е квартирата. В Париж? - Не съм бил още там... Защо въпроса си маскирате, та питайте с въпрос по-прям.
© Татяна Георгиева. Превод, 1987