Аз през зли боеве половината свят извървях, пропълзях с батальона. За заслугите мои ме връщат назад санитарните дълги вагони. Чак дотук - до рождения праг - е камион бях докаран, обаче: онемял аз стоях, а над покрива пак дим се виеше, но другояче... Не ме гледат прозорците, свели стъкла, и стопанката нещо се мръщи. На гръдта ми не падна, от любов придошла, плесна тя със ръце и - във кът и... И залаяха кучета зло. Лаят в пруста се втурна след мене. В нещо чуждо се спънах, отворих със взлом и се спрях с подкосени колене. Там, на масата, моето място заел, беше новият хладен стопанин - и пуловера мой, и стопанката взел - затова аз сега съм облаян. Тъй било значи: аз бързешком съм тъжил под обстрели несметни, а пък той е преместил всяка вещ в моя дом и по своему всичко е сметнал. Вярно служехме - богът военен бе свят! Нас ни би артилерия, мля ни. Смъртоносната рана дойде изотзад и заседна в сърцето измяна. И до пояс пред тях се склоних, свойта воля признах да помага. «Извинете, приятели, свърнал встрани, аз, изглежда, объркал съм прага. Казвам, мир и любов вам, със хляб всеки ден, със съгласие да сте богати.» А пък той не отвърна даже с поглед към мен, сякаш беше в реда на нещата. Залюля се под мен моят дом! Аз не тръшнах в стар навик вратата. И прозорците сами се отвориха, щом си отидох - с вина във стъклата...
© Татяна Георгиева. Превод, 1988