Загазихме по недоразумение. За липси влезе той, аз зарад Ксения. Любов ний имахме, но разделихме се Че все крещеше тя и все не искаше. И изгърмяхме ние двамата в ЧеКа. И ето ЗЕК-ове със него сме сега. Той ЗЕК - Василев, ЗЕК - Петров съм аз. А в лагера не е живот, а ужас е. Наоколо крадци, убийци скупчени. Наоколо - ужасни отношения. И странни има тук попълзновения. Началството нехай въобще защо и как. Ний за началството сме ЗЕК-ове все пак. Той ЗЕК - Василев, ЗЕК - Петров съм аз. И ето ний да бягаме поискахме, защото инак няма да устискаме. Тук всеки ден ни бият криминалните И докторът - любезен с нас - обратен е. И тъй решихме се на бягство, но сега Оставахме си ЗЕК-ове все пак. Той ЗЕК - Василев, ЗЕК - Петров съм аз. Ний три години бягството подготвяхме. Запаси доста за целта приготвихме. Целувка даже лепна по челата ни един ужасно мил, но криминален тип. И ний потеглихме тогаз ръка в ръка И ръкопляскаха ни чак за дързостта На нас два ЗЕК-а, ЗЕК-овете там. И ей по тундрата като сирачета. Но не по пътя - по пътечки крачим ний. А накъде - в Москва или в Монголия - и аз не знам и той не знай негодника. Залязва слънцето на запад - туй е факт - доказах аз, но спипа ни ЧеКа - ЗЕК-а Василев и Петров-ЗЕК-а. За нашият полковник после заповед - затуй че двамата бандити хванал е - за нас получи и пари и ордени А той от радост все ни би по мордите. И още няколко години на гърба Така че ние пак сме същите сега - ЗЕК-а Василев и Петров-ЗЕК-а.
© Емил Петров. Превод, 2006