Кой извика: „Земята е в прах не посявайте повече семе”?! Кой извика: „Земята умря”? Не! Затихна, дъха си да вземе! Кой от майчинство ще я лиши - все едно да изчерпят морето. Кой повярва, че се спепели? Почерня й от мъка лицето. Като рани траншеи лежат и окопи разрязани зеят. Във оголени нерви до кръв тя в неземни страдания крее. Ще изчака тя, ще понесе, не записвай Земята саката! Кой извика, че песен не пей, замълчала докрай в самотата?! Тя звъни, заглушава скръбта, и въздишки от раните слуша. Тя - Земята, е нашта душа - не газете я с бойни ботуши. Кой извика: „Земята умря”?! Не! Затихна, дъха си да вземе...
© Мария Шандуркова. Превод, 2011