Ако имах аз физика слаба, щях да имам устойчив морал, - не бих ходил с жени за забава, алкохол не бих пийнал ни грам! Ако бях аз физически силен - о, какво ще е туй, аз не знам! - Щях да пия водата обилно и, кълна се, ни крачка с жена! Ако аз съм с възможности средни - що ще правя аз, как бих живял? - Че жените са все ненагледни, а пък спирта да спра не бих смял!
© Мария Шандуркова. Превод, 2013