Ако водката бе за един Как чудесно би било. Ала винаги пушат по двама. Ала винаги пият по трима. И какво за един? За един - само люлка и гроб са. От зори и до зори Песни пяхме тогава Как от родния ни двор Всички отлетяха. Где ли не, кой - къде, За дълго време е. Жената казват била за един, Открай време тъй било. Ала има жена и за двама Ала има жена и за трима. И какво за един? За един - само люлка и гроб са. От зори и до зори, Песни пяхме тогава. Как от родния ни двор Всички отлетяха. Где ли не, кой - къде За дълго време е. Колко момчета са в нашия дом, колко в съседния има. Колко блатни по лагерите ще вървят. Колко блатни в затвора ще влизат. Где ли не, кой - къде, За дълго време е.
© Емил Петров. Превод, 2009