Сит съм до гърлото, сит съм до глътка. От песни се уморявам дори. Да легна на дъното, като подводната лодка, За радарите неуловим. Приятел ми дава водка да пия, Приятелят казва, че ще мине това. Той запозна ме с Верка - от тия - Ще помогнела Верка, а водка - и тя. Но не помогнаха ни Верка, ни водка. От водката - мътно, а от Верка - какво? Да легна на дъното, като подводната лодка, А радарите да не ме засекат. Сит съм до гърлото, сит съм до глътка. Ох, да пея омръзна ми все. Да легна на дъното, като подводната лодка, И позивни да не давам съвсем.
© Румен Караколев. Превод, 2018