За вкус не се спори, има хиляди мнения На себе си аз проверил съм това. Че даже и Айнщайн, физичният гений - съвсем относително е разбирал света Облeчeн по модата в нашият век И ще кажете просто: Че той вече стана съвсем друг човек. А аз съм си този. Всичко действително е относително Тъй-тъй, тъй. Препаска набедрена от кожа на звяр. Съгласен съм не е прилично това. Но в древното време било е така, а те са разбирали туй по-добре. Обличам се - в мода от каменен век И ще кажете просто: Че той вече стана съвсем друг човек А аз съм си този сичко действително е относително Тъй-тъй, тъй. Във дрехи на рицар и след турнира, познати не ще ме познаят. И аз като Ричард на Шекспир ще викна: „За кон - половин царства давам”. Но ще се усмихне, през смях ще рече един упорит там: Че той вече стана съвсем друг човек А същият аз съм. Всичко действително е относително Тъй-тъй, тъй. Ей - бастунче, капела, изглеждам конте. без аплодисменти - излишни. И тъй ме познахте? Какво пък добре. Последен костюм аз обличам: Захвълям капела, бастун - вземам щека И дамите шепнат: Че той вече стана съвсем друг човек А аз съм си този. Бъдете вий бдителни. Всичко е относително. Тъй-тъй, тъй.
© Емил Петров. Превод, 2011