Няма да повярвате и да ме разберете В Космоса по страшно е от в Дантевия „Ад” По пространство - времето летим със звездолета както от хълм по задника си там. От Земя до Бета - осем дни А пък до планета Епсилон, не ги броим защото ще се шашнем ний Вечност и печал оплетени, ох как! Киплинг наизуст цитираме си пак А край нас - космическия тъми На земята, фантастични, четохме, романи За срещи със различни извънземни същества Но там забравихме и десет заповеди стари За срещи с ближните не щем да знаем От Земя до Бета - осем дни А пък до планета Епсилон Не смятаме защото ще се шашнем ний. Вечност и печал оплетени, ох как Киплинг наизуст цитираме си пак А край нас - космически тъми С ваксини сме от сълзи и от евтини мечтани И от лоши болести и бесни зверове От космоса на взрива на свръхнови плюем ние На Земята е било и по-добре. От Земя до Бета - осем дни А пък до планета Епсилон Не смятаме защото ще се шанем ний. Вечност и печал оплетени, ох как Киплинг наизуст цитираме си пак А край нас - космически тъми
                   
Старото небе ний няма начин да го зърнем, ако вярваме на учените, в умните слова, По техните закони ний когато се завърнем, Земята на десетки векове ще е пред нас Ето има да се смеем за какво - На Земята нищо страшно няма, то няма вече там палат или затвор. Разчитахме, на него, бедния, на Бог. Но сега разбрахме вече няма го - Нине, присно и за векове.
© Емил Петров. Превод, 2011