В таз суета на града, от колите без дъх, Все се връщаме ние - че къде да се денем! И се спускаме долу от покорения връх, А сърцето остава в планината да стене. А ненужния спор оставете - Всичко вече доказал съм аз: Най-прекрасни са днес върховете, Недостигнати още от нас. Кой ще иска в беда да остане на връх? Кой ще тръгне срещу зова на сърцето?! Но се спускаме долу от покорения връх - Да, дори боговете слизали са от небето. А ненужния спор оставете - Всичко вече доказал съм аз: Най-прекрасни са днес върховете, Недостигнати още от нас. Колко песни, надежди, колко думи четем... Планините са в нас и ни зоват да останем. Но се спускаме ние - кой за дни, кой - съвсем, Да се завръщаме винаги, винаги трябва. А ненужния спор оставете - Всичко вече доказал съм аз: Най-прекрасни са днес върховете, Недостигнати от никой от нас.
© Румен Караколев. Превод, 2018