Трябва някого с някой да скарам Ама кой и с кого? Да направя и нещо трагично Но какво, за какво? Да изстрадам и да се забравя? Но в какво и защо? Трябва може би да се наквася Само с кой, само с кой? Трябва нещо добро да направя? За кого, за какво? Само твоето дело - навярно, за теб само е то. А за другите, многото други? За другарите най - добри? А за тях - има земните друми На душата ми.
© Емил Петров. Превод, 2011