То не беше интрижка На дланта ми ти беше Като хубава книжка Със обложка нелепа Влюбен бях като малък И със трепет - тих, таен Аз прелиствах романа С неприлично заглавие Бяха сълзи, заплахи Все едно, все познато Прозата беше главно А поезия - малко. Твойте ласки тъй бурни Пък и другите средства - Като в приказка страшна В много ранното детство Тайно аз се надявах Тебе да не прелистват, Ала както в читалня, твърде много те взимат.
               
И дали миг ще има Макар късно, обратно тази книга да върна С неприлично заглавие.
© Емил Петров. Превод, 2011