Корабите ще постоят - и ще тръгнат на път - Но ще се върнат те, след тежката зима. Не ще мине година - аз ще съм тук, За да отплувам отново, пак за година. Връщат се всички - най-добрите приятели - не. Нито жените - любими и предани - жалко. Връщат се всички - но най-нужните - не, На съдбата не вярвам, а на себе си - още по-малко. Но аз искам да вярвам, че не става така, Че подпалени кораби вече няма да има. Ще се върна и аз - ти подай ми ръка - Ще попея отново - не ще мине година.
© Румен Караколев. Превод, 2018