На Марина
Ако роден съм, като морски цар богат, Викни ми само: "Дръж оназ блесна!" Аз подводния си и надводен свят, В нозете ти, щастлив, ще поднеса. Домът кристален, на върха, е твой, Като куче, аз съм свикнал на вериги. Извори сребърни мои, Златни мои мини. Като пес, ако роден съм незаможен, И няма с трън у нас какво да закачиш, Ти, нали ще ми помогнеш, Боже, Животът ми не ще осакатиш. Домът кристален, на върха, е твой, Като куче, аз съм свикнал на вериги. Извори сребърни мои, Златни мои мини. Не бих сравнил аз други с теб, Ако щеш води ме на разстрел. Виж, опиянен стоя пред теб, Като пред мадоната на Рафаел. Домът кристален, на върха, е твой, Като куче, аз съм свикнал на вериги. Извори сребърни мои, Златни мои мини.
© Румен Караколев. Превод, 2018