По кафявата лента се плъзгам от време, Или е просто поредния сън ... На кълбо се е свил чаршафът до мене, Догарят огньовете вън. Или свещите мъждят помежду ни... Щом се събудя - лепкава пот, и боли - Само в съня - дълго чакани думи, Само в съня - ярък факел гори! Като канибал - и измъчен, и болен, Който самия себе си яде, Гриза ръце, на сив чакал престорен: Така е то, това е, тъй е де! И сърце, и аорта извадете от строя - Всеки орган може да бъде сменен. Да върви по дявола, мъката моя... Извадете ме - мене - от мен! Блестящият път наш е смешен и кратък - Идва време на бледия ден. Съдбата разплиска се в миг, без остатък. Който прощава - ще бъде простен.
© Румен Караколев. Превод, 2018