За съдиите мисля, и за изгората - За това не съм си сметка дал: Ако прегърна я, така, пред хората - Ще стане политически скандал. В печата с нотка комедийна, Ще ми покажат остър нож - Целувах отначало безпартийна, А сега целувам се със вожд!         Е, тръбачи, тръбете бодро, изкусно, В очите ви не съм чак толкова чер: Чрез нея, целувам аз в устни Организацията "Франция-СССР"!
© Румен Караколев. Превод, 2018