Не искам днес съдии, заседания Бързам като кон пришпорен аз: Приятел идва ми от Магадан и може ли да има тук дела! За колимската столица каза ми небивалици. Ох, за водка нещо той да ми разкаже искам даже! Даже и сълзи ще има от дълго чакано момиче то от разказа му за Чукотка - плаче. Нов роман сега аз няма да захвана. В лице ми плюй - а аз ще се изтрия. Че нали не всеки ден от Магадан Най-добрите ми приятели пристигат - То е ясно - за тайфата ще ме пита - всичко в ред е! Чаша водка ще предложи да изпием. - Туй добре е. После пък ще пеем двамата Я подай ми ти китарата! „Две китари” или не, май две нови Не тръгвам - да реши, че е познала И какво, че него чакала е тя: Приятел идва ми от Магадан и Не намеквайте за моите дела! Той не идва тук за ден - ще успее, - той умее! Двайсет дена ще е във командировка - Верно ловко? Всички мачове ще гледа - Ще пострада, ще линее - За големия старт има подготовка Куфар, че и нещо стихове донесе. Добре, че кой да го посреща има! Приятелят от Магадан дойде ми, - добре, че има от къде да идва!
© Емил Петров. Превод, 2012