Не се чува днес как тупкат сърца - Като в алеи и паркове цветни. Аз падам, куршум уловил във гръдта, Но помислих с усилия сетни: От този бой не ще се върна, Отивам си, но - ето на: Не успях и поглед да обърна - А синовете тръгват на война! Някой решил е: след нас - и потоп, Като в пропаст полетях от окопа - Нали за това не ми трябва окоп, Да го няма изобщо потопа. Очите ми чер мрак загърна, Прегърнах здраво майката-земя. Не успях и поглед да обърна - А синовете тръгват на война! Кой в атака ще стане, ще тръгне след мен? Кой ще се хвърли безстрашен на моста? И сякаш поисках да бъда сменен, От онзи - с шинел не по ръста. С усмивка смътна ще го зърна, Видях кой има смелостта. Не успях и поглед да обърна - А синовете тръгват на война! Заглушават сърцата снаряди без край, Но моето, на едно се е спряло - Че краят мой, все пак не е край: Моят край е за някои начало. Очите ми чер мрак загърна, Прегърнах здраво майката-земя. Не успях и поглед да обърна - А синовете тръгват на война!
© Румен Караколев. Превод, 2018