Може би, не изпил е и литър, Художник един, за десерт - Срещнал е чужда палитра И изоставен молберт. Оттук-нататък е лесно - Натура свежа затърсил в града, Да бъде симпатична телесно, Но с горда и умна глава. Заподпитвал той местна Венера: "Знаеш ли, - що за награда - Данте с онази там, ... Алегиери, Добре си живеели в ада!" А защо ни е царството адово, Не отивам там, даже и вързан. Наричат ме тук Леонардо, Така, че събличай се бързо! Тебе аз, даже и гола, С действие не ще оскърбя. Сядай, да те рисувам, на стола Или от глина да те излепя!" Но, твърда била тази сестричка: "Как така, нима не чувствате срам? Честна съм аз католичка И не мисля така да се дам! Никоя покварена не клинчи - От постелята, хоп - в акварел! И все с Леонардо да Винчи, Или с онзи там - Рафаел! Аз тъй не мога - без чувства, Ти своя морал докажи. Че какво, като е за изкуството - Ти първо за мен се жени! Ще се разголим там, в ъгъла спален Както при нормалните хора. Че какво, като си гениален - И ние не живеем в обора!" "Мен изгаря ме туй вдъхновение, Даже, направо - екстаз!" - Художникът премалял от вълнение И вдигнали сватба завчас. ...Жена от уличка тиха излиза - Срещнах я, и - бързо отмина, Беше тя - Мона Лиза, Същата, като на онази картина. На своите дружки в Соренто, Се хвалела тази змия: "Ловко аз на интелигента Сложих семейна юзда!" Блъска се той без почивка И през този годишен престой, Мона Лиза мълвеше с усмивка: "Ох, ти, наивнико мой!" ...Песента дава разгадка навреме, На усмивката (има ли тайна, кажете) Надсмива се женското племе Над простодушието на мъжете!
© Румен Караколев. Превод, 2018