Преди, във времето на мрачното езичество Горял е огънят нормално, без проблем А днес във време на всеобщо електричество е „майстор” - а най-важния човек. Те ни говорят за проводник, ние чуваме - за водка за - контакта тройник - казват Ние чуваме „за трима” Клиенте, погледни си в тайника. И че сме трима - запомни. Дай на отявлените „майстори” Ел нещо да поправим ний. Сега ний опит имаме и знание. Не може никой да надмине нас. Нарочно „късо” можем да направиме, без работа да не седим сега. Те ни говорят за проводник, ние чуваме - за водка за - контакта тройник - казват Ние чуваме „за трима” Клиенте, погледни си в тайника. И че сме трима - запомни. Дай на отявлените „майстори” Ел нещо да поправим ний. Ний - необходима сме инстанция. Нужни сме като контактен ключ. Вий мислите си - „Таз електростанция...” А всъщност ний направихме го туй! Те ни говорят за проводник, ние чуваме - за водка за - контакта тройник - казват Ние чуваме „за трима” Клиенте, погледни си в тайника. И че сме трима - запомни. Дай на отявлените „майстори” Ел нещо да поправим ний. „Ел майстор” - а ще видите и още, съседния „Газ майстор” е със тях. Уж „майстор” унизително е прозвище, но никой не минава май без нас! Те ни говорят за проводник, ние чуваме - за водка за - контакта тройник - казват Ние чуваме „за трима” Клиенте, погледни си в тайника. И че сме трима - запомни. Дай на отявлените „майстори” Ел нещо да поправим ний.
© Емил Петров. Превод, 2013