Носех своята Беда По пролетния, по леда. Той пропука се - пропадна душата ми. Потъна, като камък тя, А пък тежката Беда - За леда се вкопчи и за съдбата ми. И Бедата с взор студен, По света ме търси, мен. С нея слухове, сплетни бързо тичаха. Че на смъртта не съм във плен, Върбата знаеше от ден А и яребицата с яребичета. Кой от тях му каза, кой, На Господина, верен мой, Но издадоха ме те, проговориха. И от страст и без покой, Тръгна да ме търси той, А Мълвата със Бедата се сговориха. Той настигна ме, успя, В обятията свои ме държа, Бедата, зад гърба му, все подмита ми... Да остане късно бе - Само ден отпуснат е, А Бедата заживя с мен завинаги.
© Румен Караколев. Превод, 2018