на Вадим Туманов
Побягнах внезапно, беше глупаво чак. Бутнах десния с рамо и напред полетях. И заскачахме двамата. Тежко дишахме в такт. И това пред охраната и до пояса в сняг. Но строят подреден е образцово. Резачка “Дружба” мигом зарева. и с нимби озариха ни оловни от стреснатата вишка три дула. Всички лягат. В снега са забили лица. Зад нас двамата с бяс злите псета пъхтят. Девет грама олово - ех тясно ви е в цевта. Ний, пред мушките сгърчени, бяхме като на длан. Целта ни беше до брега да стигнем Но свише - вишката - решават там. и мятахме се в прицел на стрелците, а бяхме уморени - смешно чак. Ако можех да видя с кой потеглям на път. Този път с кой рискувам? С кой съм тръгнал на смърт? Нейде май съм го виждал и поел дъх едва изхриптях: Как те викат и по кой член си с нас? Но късно бе. С куршуми начертаха на тялото му кръст откъм гърба. А бягах аз и мислех ще избягам дори, увлечен, нищо не видях. Аз му казах: Защо изоставаш сега? А пък той - по корем със разбита глава. Пламнах. Мократа дреха в миг се сви на гърба. Картечар по нас стреля сякаш бе на война. Аз в камъните с две ръце се вкопчих. Щом псетата са близо трай си брат. Те мозъка облизаха с езици и след това се върнаха назад. Понадигнах се аз и проклинах света. Гледам стражите там ме очакват сега. Трупа бутнаха ядно. Ех, гадина! Умрял! Награждават за хванат, не се плаща смъртта. И минахме един след друг пред строя. Снегът отръскахме и по редът: На тях награда в зоната да сложат, на мен присъда нова да дадат. Отначало ругах, ала после поспрях. Цял взвод блъска ме там, умориха си дваж. С оня свят не ме плашат. Там с въже, тук със кол. Удрят тук - аз съм в оня, Удрят там - аз съм в тоз. А в паузите - тишина и сняг. Там зайци, мечки, лосове се мяркат И сякаш в бягство се понасям пак С лъжливо чувство - уж че съм избягал. Зарових надълбоко свойта гордост. Как лазят горди хора съм видял. Аз близах раните като животно Но белезите и до днес стоят Ех да бяхме успели... Той не бе също слаб. По - далече от стражи и от псетата с тях. Ето краят дойде. Бяга звяр към ловец. Знае - този ловец е застрелял беглец. Отново всички вече са прибрани и само нощем вият и скимтят. Да трябва сол да слагаме на раните Ще помним по - добре щом ни болят
© Емил Петров. Превод, 1999