Такива предсказания се въдят, Съдбата що е нагадала!.. Историците тук нека ме осъдят За неразбраната спирала. Ще се върне с нова сила, Рано или късно урагана, И като стяга непосилна, Ледове ще стегнат търбуха на океана. Черни, лилави и цветни, Сънища ще заиграят живи - И добри, и зли, безчетни, Ще бъдете навек щастливи.                 Това ще бъде, твърдя го без умора, Кога - не знам, но сънищата нещо значат. Щом плачат северните хора, Значи, южните се готвят да заплачат. Не ордите на чингисхановците наши, Не саблен звън и конски тропот ще владеят - Милиардите изпити чаши, Земята грешна ще залеят.
© Румен Караколев. Превод, 2018