Аз казах си: "Я спри да пишеш..." Но сами ръцете искат. Ох, майко моя родна, приятели добри! Лежа във стаята - присвиват се Не спя: от страх - ще се нахвърлят, - Наоколо - психари тихи неизлечими. Психари има всякакви - Не буйни, ама мръсни, - Церят ги, с глад ги мъчат и санитари бият. И туй е удивително: Без - ризи усмирителни И туй кое се донесе, психарите изяждат. Къде е Достоевски Със "Записки" известни, - Видял би той покойника, с чело врата как бият! И да разкажат на Гогол За нашия живот - тегло, - За бога, този Гогол не ще да ни повярва. Това е мъка - плюй на тях - Та те са псета, буйни са: Все да ме ближат драпат - о боже, нямам сили! Вчера в номер седем, стая Един там май съвсем се щащна - Крещеше: "Дай Америка!" - и санитари би. Аз не желая слава, и Догде съм в пълно здраве - Умът не е угаснал още, но то и предстои, - Ей главен докторе е - жена - Макар и тихо но побъркана Аз казвам: "Ще се сбъркам!" - а тя вика ми: "Почакай!" Аз чакам, но усещам - вече по острие на нож аз ходя: Букви забравих, падежи спомних само два... И моля своите другари, Каквото да съм бил за тях, Вземете го от мен, оттука!
© Емил Петров. Превод, 2020