Разпали ми ти баня до бяло Аз отвикнах от белия свят Ще се напаря аз и тъй напарен ще се развържe езика ми знам. Напали ми стопанке ти банята Ще се затопля, загрея, сега, И на пейката, досами края Ще изчистя съмнения аз. И отпуснат аз до неприличност Черпак студен и всичко назад И татуировка на култова личност Ще засинее на лявата гръд. Напали ми до бяло ти банята Аз отвикнах от белия свят Ще се напаря и тъй аз напарен ще се развържe езика ми знам Колко вяра в горите е паднала Колко мъка и път са това! А отляво - на Сталин е профила А отдясно - Маринка анфас. Ех, за вярата ми беззаветна Колко в рая почивах си само! Промених за живот безпросветен Аз глупостта си ужасна. Напали ми до бяло ти банята Че да свикна със белия свят. Ще се напаря и тъй аз напарен ще се развържe езика ми знам Спомням си как във утрото ранно На брата викнах му аз: Помогни!" - И мен двама красиви охранника Водят ме от Сибир във Сибир А след туй в кариера ли в блато ли Нагълтали се със сълзи и прах, До сърцето си дупчехме профили Той да чуй как се пръскат сърца. Не пали ми до бяло ти банята - Аз отвикнах от белия свят Ще се напаря и тъй аз напарен ще се развържe езика ми знам Ох тресе ме! От думи зле ли ви е мисли парата от ума издуха. От мъгла на студеното минало Във гореща мъгла аз се бутам. И нахлуха ми мисли под темето: То излязох напразно клеймен И аз шибам с метличката брезова По наследство от мрачното време. Напали, напали ми ти баня до бяло Аз отвикнах от белия свят Ще се напаря и тъй аз напарен Гореща пара, студен черпак ще развържат език.
© Емил Петров. Превод, 2020