Небето този ден бе ясно, но сега в него броня дрънчи. А по земята тътен се стеле и дърветата в смола - тъжно им е. Дим и пепел се изправят като кръстове и гнезда по покривите не вият щъркелите. Класовете - с цвят на кехлибар, ще успеем ли? Не! Изглежда напразно сме сяли! Какво е това в кехлибара, цвете ли? Това е в полето пожар, който се мята! Разбягаха се всички от бедата - встрани Пойни птици вече няма - само врани! И дърветата в прах - все едно е есен. Тези, които можаха, песните захвърлиха. И любовта не е за нас, нали така? Какво ни е нужно сега? Ненавист! Дим и пепел се изправят като кръстове и гнезда по покривите не вият щъркелите. Гората шуми, както винаги с короните, а земята и водата - със стонове. Но без чудеса не може - откликва със звуци довоенната гора. Помъкнаха се всички на Изток. Пойни птици вече няма, няма щъркели! Въздухът пази звуци различни, но сега, в него броня дрънчи. Даже чаткането на копитата - като тропот гърми. Ако някой закрещи - прави го шепнешком. Помъкнаха се всички на Изток... И над покривите вече няма щъркели!
© Филип Филипов. Превод, 2008