Половин час до атаката. Скоро пак ще сме под танковете, ще слушаме концерта на взривовете. А на младия боец, донесоха от дома малък, сгънат, триъгълен плик. И какво има там, почерка на невестата, или пишат баща, или майка. Но се случи друго, точно преди боя. Предадоха на войника писмо. Там стоеше в началото: “Извинявай, че мълчах. Няма да чакам...” И само това на целия лист. И от долу бегло дописано: “Заминавам надалеч. А ти спокойно си воювай и прости ако има за нещо.” Заедно с първия взрив момчето викна: “Пощальоне, какво си ми донесъл? Минута преди смъртта, в триъгълен плик, получих рана от куршум.” Закрачи из траншеята, с автомат на шията, без да се пази от осколки. И в боя под Москва, прегърна земята, а вятъра разнасяше късчета от писмото.
© Филип Филипов. Превод, 2008