Кой каза: ”Всичко изгоря!” Повече в Земята не хвърляйте семе. Кой каза, че Земята умря? Не, тя просто се затаи - до време. Не можеш да вземеш майчиното от Земята! Все едно да изгребеш морето! Кой каза, че Земята изгоря? Не! Просто почерня е от огъня. Като разрези са траншеите. И кратерите, като рани зеят. Оголените нерви на Земята, неземни страдания знаят! Тя ще надживее всичко, почакайте! Не записвайте Земята в “сакатите”. Кой каза, че Земята не пее, че е замълчала навеки? Не, звънти тя, заглушавйки стоновете. И всяка нейна рана е отдушник. Та нали Земята - това е нашта душа! А с ботуши не можеш да стъпчеш земята! Кой повярва, че Земята изгоря? Не! Тя се затаи - до време!
© Филип Филипов. Превод, 2008