Сковават маси от дъски на двора. Преди да сервират - игра на домино. Дните на Май - по-дълги от нощите на Декември, И се влачеше времето, но всичко бе решено. Ето довоенните лампи горят с половин сила И от прозорците, Москва гледаше пленниците отвисоко, А някъде войничето шрпнел го удряше в сърцето. А някъде разузнавачите трябваше да намерят “език”. Ето обновяват знамената, и се строяват в колони. И паветата на площада са чисти просто като паркет. А все още на запад отиват, отиват ешалоните, И на траурни вести се събират жените в тила. Не пихме достатъчно изворна вода. Не успяхме да купим венчални халки. Всичко отми като река народната беда, На която сякаш беше дошъл края. От прозорците махат хартиените ленти. И щорите - долу! Тъмнината вече не е нужна. А някъде пред бой спирт раздават в манерките, Той всичко прогонва и студ, и страх, и болест дори. Ето изчистиха иконите от сеждите на свещите, И душата и устата - стихове и молитви мълви. А с червения кръст отиват, отиват ешалоните, А според сводките загубите не са толкова големи. Всички градинките разцъфнаха вече - Земята се стопли, и водата в рововете също. И скоро наградата за тежкия труд Ще бъде възглавница от свежа трева под главата! Вече не се мяркат над града аеростати. Замлъкнаха сирените готови да затръбят победа. А ротните все пак ще станат батальонни, Които могат да бъдат убити по-най простия начин. Ето зазвучаха трофейни акордеони, И клетви да живеят в съгласие, любов, без дългове. И пак на запад отиват, отиват ешалоните, А ни се струваше, че почти не останаха врагове!
© Филип Филипов. Превод, 2008