В потока машини и на градовете в суетата, връщаме се - няма какво да се прави. Спускаме се в ниското с покорените върхове, оставяйки сърцето си в планината. Оставете ненужните спорове за себе си, всичко съм доказал: По-добри могат да бъдат само планините, на които още не съм стъпвaл. Кой иска в беда сам да остане, да си отиде - нечувайки зова на сърцето? Но се спускаме ние, от покорените върхове - какво да се прави и Боговете са слизали на земята. Оставете ненужните спорове за себе си, всичко съм доказал: По-добри могат да бъдат само планините, на които още не съм стъпвал. Колко надежди и думи, колко песни и теми будят в нас планините и ни зоват да останем? Но спускаме се - кой за година, кой завинаги, защото всички да се върнем сме длъжни. Оставете ненужните спорове за себе си, всичко съм доказал: По-добри могат да бъдат само планините, на които никои не е стъпвал.
© Филип Филипов. Превод, 2009