Проблясва залез като сабя. Смъртта си плячката пресмята. Бой ще е утре, а сега Към облаци върви отряда През проход стръмен преминава. Оставяй разговори Напред и горе, там Та наши планини са Те ще помогнат, знам! Преди войната на тоз склон Немско момче ти взе със тебе! Той падаше, но бе спасен, А пък сега той може би Приготвя автомат за боя. Оставяй разговори Напред и горе, там Та наши планини са Те ще помогнат, знам! Нагоре взвод, а при реката Тоз с който двойка бе по-рано. Атака ний до скука чакаме. А ей алпийските стрелци не са във форма днес навярно. Оставяй разговори Напред и горе, там Та наши планини са Те ще помогнат, знам! Ти тук си пак, събран си цял, Заветния сигнал очакваш, А туй момче е също тук Посред стрелци на "Еделвайса". От проход да ги хвърлим трябва! Оставяй разговори Напред и горе, там Та наши планини са Те ще помогнат, знам!
© Емил Петров. Превод, 2020