Тогава аз не пих, не пях, а в нея все зазяпан бях, като децата, като децата. Тоз, дето с нея бил преди, ми каза: „Ти да си вървиш.”, ми каза: „Ти да си вървиш, че бой те чака”. И тоя, дето с нея бил, той ме заплаши, нагруби... Аз помня всичко - почти бях трезвен. И да си тръгна аз реших, но тя ми каза: „Остани!”, но тя ми каза: „Остани! Не му е време!” Но тоя, дето с нея бил, не ме забрави, не прости, и в есен късна, и в есен късна - вървя с приятел - те отпред - мълчат, строени осем в ред, мълчат, строени осем в ред, стоят сред пътя. А ножът с мен бе в тоя ден и да се бия бях решен - да смажа гада! Да смажа гада! Аз даром няма да се дам, и пръв ударих тая сган, и пръв ударих тая сган, тъй им се пада. Но тоя, дето с нея бил, той тая каша нагласил и много мръсно, и много мръсно в гръб ме нападна тая гад - Валюха викна ми: „Отзад!”, Валюха викна ми: „Отзад!”, но беше късно. За осемте ме съдят клет, и в арестантски лазарет - аз отлежах си, аз отлежах си. Хирургът реже ме надлъж: той рече: „Дръж се като мъж!”, той рече: „Дръж се като мъж!” и аз държах се. Раздялата в миг отлетя, тъй и не ме дочака тя, но й прощавам, аз й прощавам. На нея вече съм простил, но тоя, дето с нея бил, но тоя, дето с нея бил, не извинявам. На нея вече съм простил, но тоя, дето с нея бил, но тоя, дето с нея бил, аз не забравям!
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009