Аз носех своята Беда По пролетния лед сама Счупи се леда - откъсна се душата, Падна - камък във вода А Бедата, тежка, тя А за краищата острите се хвана. И Бедата от тоз ден По света все търси мен. Ходят слуховете с нея и с клюкарите. А, че не съм умряла аз, Знае голата върба, А и още пъдпъдъчка с пъдпъдъчета. Кой от тях ли е казал, Туй на моят господар, - Само ме издадоха и заприказваха. И не на себе от любов, Но за мен потегли той, А след него - Бедата със Мълвата се завързаха. Той настигна ме, догони, Прегърна, на ръце ме сложи До него на седло Бедата смей се... Но не можа той да остане - Имаше един ден само, А при мене Бедата задържа се вечно.
© Емил Петров. Превод, 2020