Моята невеста ще поплаче честно, ще плати приятел зарад мен дълга, други ще изпеят всички мои песни, и за мен ще пие може би врагът... Вече нямам книжки до леглото голо, струна не остана - ни една. Нито по-нагоре, нито по-надолу, нито слънце виждам, ни дори луна. Аз да съм свободен - вече нямам право - само от вратата - до стена. Няма как надясно, няма как наляво, може само късче небе, след това - съня. Сън, че съм излязъл, няма катинари, моята китара пак е с мен, как ще ме прегърнат моите другари, как ще пеем песни нощ и ден.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009