Беше туй неделен ден и аз по джобове не шарех - „В празник ти не работи!” ми е девиз. Чувам свирка изведнъж - ловят ме, викат - „Хулиганин!”, а един пък ме познал - „Рецидивист!” Ти, другарю, зарежи - то името ми е Сергеев - кой е тоз рецидивист - изобщо нямам си идея. Уж беше туй неделен ден, ала ченгето не почива: имат план и те - пукни, но изпълни, а пък щом го преизпълнят и награда даже има - тука мрат си за крадец-рецидивист. С уважение: „Седни! Искаш ли цигарка, моля... Значи си рецидивист? Подпиши под протокола!” А беше си неделен ден, туй слънце грей като безделник, кой с семейство, кой с приятели се сбрал, а аз седя, скучая, сякаш е най-тъжен понеделник - на майор тъй деловит съм налетял. „Друг път съден ли сте вий?” „Да броя аз не умея!” „Значи сте рецидивист?” „Аз, другарю, съм Сергеев.” Беше туй неделен ден, аз изпотен съм и беснея, но майорът мой набързо изчисли нещо там със математика - той явно вещ е в нея - десет пъти - вика - съден бил съм бил. После ми подаде лист сложих подпис - тъй умея - писах там: „Рецидивист, по фамилия - Сергеев”. А беше туй неделен ден, аз уморен, с нозе пребити, но доволен съм - едно съм проумял - че във плана им за лов на хулигани и бандити аз съм внесъл също своя скромен дял.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009