Както на фронт без пътеки утъпкани, в антисвета няма писти! Ний по ядрата с протоните гръмваме, значи сме антилеристи. И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний скоро от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Скупчени гъсто коварните атоми - непробиваемо близки! Ние сме конници, гонещи квантите, значи, сме квантилеристи. И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Туй неутрино все тъй непокорно е - в колба не можеш го сипа, но ще го видим ний щом Понтекорво яко яката му спипа! И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Твърдите, течните, газообразните - просто, понятно, безгрижно! А с пустата плазма изпадаш в маразъм и туй си е доста престижно. И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Млади-зелени сме! Прашна история е древността архаична! Давай към общата тая теория - елементарно-частична! И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем!
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009