Докрай не издържах аз своя срок - година ще ми лепнат, може - чет’ри... Момчета, напишете ми писмо: в свободния си свят вий как живейте? К’во пийвате? Почти не пия аз. Тук - само сняг, дори като е припек... Момчета, напишете за при вас - тук нищо интересно - ама никак! Ах, много, много липсвате ми тук - да видя искам мутрите ви скъпи! А как е Надя, тръгна ли със друг? Не е? - ами и тя писмо да скърпи. Тук страшно е като на Страшен съд! Надежда ще ми бъде писъмцето - те може би не ще ми го дадат, но все пак, напишете ми момчета!
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009