Нека миналото остане само тук - в Музея на древното Хората постепенно свикват с чудесното Време идва такова, че на всеки - според нуждите1... А аз имам нужда - да върна всичко на адреса му2. Ето я собствеността на различни хора. Вещи, как сте се съхранили? Аз тази собственост направих я своя Но времената се изменили. Стига ме гони ти по петите, Мрачно напомняне само! На мен ми стига - ще останеш там ти, В тази приятна копания. Ти дойде с арогантност да ме свалиш, Вървях към целта упорито... Аз заминавам, оставащ тук ти: Местото ти сред боклука е скрито.
1 "От всеки според способностите му, на всеки според нуждите му" - принципът на социалния ред при комунизма.
2 Последният крадец в СССР Петя Дачников, главният герой на филма, след излизане от затвора открива, че кражбата е загубила всякакъв смисъл.
 
© Емил Петров. Превод, 2020