Може би странно ще ви се стори на някои, Че не забелязваме крайпътната красота, Но на смените ние губим минути, А на спирките - часове са това, Засилвайки машина в галоп, Ний летим, без да гледаме Бога!.. За едни е под гумите - гроб, А за други - път към целта е просто. "Колко чумави са само човеци: Дръж волана и винаги в прах" Но на спирките губим копейки, А на смените - часове са това. Засилвайки машина в галоп, Ний летим, без да гледаме Бога!.. За едни е под гумите - гроб, А за други - път към целта е просто.
© Емил Петров. Превод, 2020