Не спорят за вкусове - мнения разни - аз в този закон убедил съм се сам - и геният Айнщайн дори не напразно бая относително виждал света. Облякох се модно за нашия век - ще кажете вие: „То просто това е различен човек!” А аз - пак във тия. Всичко действително е относително - вси-вси-чко. Препаска от кожа на дива пантера - о да, неприлично, съгласен съм с вас, но тъй са се носили до наш’та ера, а до наш’та ера били са във час. Облечен по мода от каменен век - ще кажете вие: „То просто това е различен човек!” А аз - пак във тия. Всичко действително е относително - вси-вси-чко. А ризница щом облека като рицар - ще питат познатите: „Кой ли е той?” Бих викнал тъй както във драмата Ричард „Ще дам половината царство за кон!” Аз знам, че за мене през смях ще рече ценител ухилен: „То просто това е различен човек!” А аз - пак във тия. Всичко действително е относително - вси-вси-чко. Бастунче, бомбе - е, не станах ли непман? Спестете овациите - празен шум! Ах, в този костюм ме познахте? Добре де, какво пък - обличам последен костюм: Бомбето захвърлям, нахлузвам елек и дамите цвилят: „То просто това е различен човек!” А аз - все във тия. Дръжте се бдително, че относително е вси-чко.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009