Дайте на псета мръвка - те, може би, ще се сбият. Бира на всеки къркан - спрял, току виж, да пие. Да не тлъстеят врани - чучела поставете. Младите да са сбрани - кътче осигурете. Семе в пръстта засейте - то ще покълне в земята. Ще съм покорен аз, нейсе - дайте ми свободата! Дали на гладни псета мръвки, а те не се сбили. Водка - на пияндета, а пък те - не рачили. Хората плашат врани, но тия - не се страхуват. Двойки да са събрани даже не щат и да чуват. С кофи земя поиха - жито не избуява! И свобода ми дариха - с нея какво да правя?
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009