До наш’та ера всички били кавалери, бандитите след туй нарекли „флибустиери”, тъй звучното забравили „пират” и да ги бият или да ги обидят се тълпят. Бандитът ближните обикнал до забрава и ако нещо джоба им обременява - подхожда той като интелигент, усмивка лепва и ближният олеква в тоз момент. А ако ближните окажат съпротива и се вълнуват силно, нервност заразвиват - бандитът действа си като бандит: ще гръмне трижди - и в миг са тези ближни в трупен вид. Обаче никой тях във чин не ги издига и до взаимни оскърбления се стига, едва бандитът вън се подаде - веднага: „Мирно! Не стой така невинно! Под арест!” По обществото лазят много паразити, защо ли всички се смущават от бандити? Тук ще ми се да кажа възмутен: „За бога, драги, тях също трябва да ги разберем!”
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009