Ако харесва ви - малко? Ако влюбен си - много? Ако знаех в началото, Ако знаех задълго! Где е фантазия бедна, Где речников си запас! Мила, чудна и нежна! Ех, не бих влюбил се във вас
© Емил Петров. Превод, 2020