Прочута е индийската култура - да вземем Шива - многорък, зъбат... И всеки тук за Радж Капур е чувал, за кастите и йогата чудат. Казват йогата преди би карал месец цял на глад - ад, а сега рекорда си бий - всичко хапва и безспир пий! А ний какво? Бъдете вий спокойни - тук също всеки много би изпил - на воля бродят йоги многобройни, но трудно някой би ги различил. Доста много може той, знам - легна си един в покой сам, вече трети ден лети - срам, а той още си лежи там. Аз зная, че при тях - секрети много... Ех, с йога да се срещна тет-на-тет - не действат и отровите на йоги - те имали към тях имунитет. Под вода не диша час - раз, не придиря за слова - два, щом усети се старик - хоп! - казва: „Стоп!” и в тоя миг - в гроб! Помолих аз един подпийнал йога (пирони гълта все едно салам): „Разкрий ми се, приятелю, за бога, до гроб секрета няма да издам!”. Толкоз бил секрета тоз прост. С него скарах се тогаз аз. Тази тайна бих разкрил днес, но той като е забранил - не...
                       
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009