Не дават на дете да пие1 Подиграват се, А детенцето седи - Тихо шава си. Ей легнаха баща и майка - Той огъня запали "Чувай Наденка, а, Наде! Идвай айде. Аз, тъй, приказка ще кажа Интересна И в креватче ще поставя Нашето не тесно." Отговаря тя: "Приятел, По-тихо мъничко. Аз при теб ще дойда вече, след минутка тичам".
1 Тук - пие алкохол. Съдейки по по-нататъшния контекст, "детето" вече е напълно зряло.
 
© Емил Петров. Превод, 2020