На сянка - не пред всички, във горда самота, - под бдителни очички в градина тя цъфтя. Бе мама по купони, баща й се покри, но Кестенът със клони от погледи я кри. Високо или ниско над нейната глава, но Роза-гимназистка накрая го видя. Той Нарцис бе известен, и със баща магнат, от много рози вече бе вдишал аромат. Не беше грубиянин - с изискан маниер, и майчица - гранд-дама, баща - милионер. От малък още плиска омайна миризма, и Роза-гимназистка улиса се в роман. Изчадие на ада, женкар бе този мъж - „Ела при мен!” - й каза в градината веднъж. Каква красива песен?! И Роза, през глава, пророни: „Ах!” - и спешно багажа си събра. И листчетата нежни нахалът завладя, но мама бе небрежна, а Кестенът презря. В преследване на щастие не вижда Роза как изсъхваше от страсти почти узряващ Мак. Но кой ли ще ти мисли (презрялото вони!) - в окапалите листи ти Роза намери! Тичинките на Мака - по-черни от смъртта. И Кестенът заплака, щом цъфна пролетта.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009