В зората, розовата, на човечеството Има много гръмки велики имена. Просто деца и деца на отечеството1: Цезар, Карл, Катон и Ханибал Преди бяха отлични поети: Плавт, Вергилий, Алкиной2, Омир. Македонски3, действия военни под щастливи вършеше звезди. Не повтарям песните похвални, няма за велики да разказвам. Туй историята де е премълчала, Сега на хората ще им го кажа. В дни кога основите са грозни, Насилствено превръщани на дим, В Рим живеели евреите Висоцки, Неизвестни във висшите среди... Стихотворението не е завършено тъй като авторът изпаднал в антисемитизъм, а допълнителна информация за фамилията Висоцки - е погребана в дълбините на вековете.
1 Алюзия с името на известното руско списание от XIX век "Син на Отечеството".
2 Строго погледнато, Алкиной не е поет, а гръцки философ-платоник от 2 век.
3 Александр Македонский.
 
© Емил Петров. Превод, 2020