В Голям Каретен здрав дома1 е С прозорци този дом е пълен. И ден и нощ с настойка дъбова Савелий2 пази тоя дом. И там на стълбищни площадки Следи на хора невидяни. Директор с пилешки крачета Без очи, без мозък, без уши. Там Жаба3-гад навява страх Там Заек4 с Белка5 си живеят, Там Тимотей6, вампира бяга В бюфета мърша ни продават. Хаван7 един с фалшив е крак Ходи, броди си той сам. Агата8 там от спирта вехне И мирише на урина нещо. Тук Риба-бабушка9 хляб дъвче Чертожник Женка10 водка жули.
1 186-та гимназия. По-нататък в текста - училищни псевдоними на учители и училищен персонал:
2 гардеробиер придружител на училището;
3 учителка по френски език и класен ръководител на 10 "B" клас, в който е учил Висоцки;
4 учител по физика;
5 учителка по математика;
6 учител по математика;
7 учителка по френски език; в класа на Высоцки не е преподавала;
8 учителка по химия;
9 учителка по физика; в класа на Высоцки не е преподавала;
10 учител по чертане; в класа на Высоцки не е преподавал;
 
© Емил Петров. Превод, 2020